Examensarbete – Maskininlärning & Data Engineering

nordaxon icon
  • Full Time
  • Skåne

Var matte- och maskinlärningsrelatede kurser de du uppskattade mest under din utbildning och planerar du att skriva ditt examensarbete inom AI/ML fältet? Vi har några spännande projekt som behöver utforskas, av dig!

OM EXAMENSARBETE MED OSS

I NordAxon så arbetar vi med både externa kundprojekt och egna interna projekt som kommer att avgränsas till utforskande examensarbete, med ML problemställningar relaterade allfrån bildanalys, textanalys till finansiell tidsserie data. Vid kontakt med oss berättar vi mer om de olika vanbrytande projekt som vi arbetar med.

Under examensarbetet hos oss kommer du att tilldelas en personlig handledare som kommer att fungera som bollplank och hjälpa dig att utveckla tankarna bakom ämnet, så att du kan omsätta dina teorier till praktisk verklighet.

OM DIG

Som student har du gott om kunskap, drivkraft och framåtanda som vi vill ta tillvara. Under din tekniska utbildning fastnade du vid just datavetenskapliga och maskininlärningsrelaterade ämnen.

På din fritid tävlar du på Kaggle och inspekterar stora datamängder för att hitta bäst lämpade features, samt att träna och bygga olika ML/DL arkitekturer i jakt på den vinnande modellen. Att du kan förklara matematiken och statistiken bakom modellerna som du bygger är en självklarhet för dig.

Du är entusiastisk, kunskapsdriven och strukturerad när du utför dina arbetsuppgifter och du ser problemställningar med stora mängder data (bild, text, ljud, tidsserie) som spännande utmaningar som måste lösas. Eftersom vi är en liten organisation och arbetar väldigt nära varandra värdesätter vi dina personliga egenskaper extra högt; att du är relationsdriven, kommunikativ och kooperativ är mycket viktigt för oss – speciellt under de rådande digitala arbetsförhållandena.

OM OSS

NordAxon är ett litet men snabbväxande bolag med fokus på närproducerade professionella AI- och ML-tjänster omfattande utbildning, rådgivning och tillämpning av AI/ML – den kompletta värdekedjan.

Våra kunder är välkända organisationer från flera olika branscher på båda sidor av Öresundsbron. Genom att skriva ditt examensarbete hos oss så kommer du att skaffa värdefulla kontakter för din framtida karriär inom AI/ML.

Vårt härliga team består av smarta och sociala data scientists och ML/data engineers, lokala datadetektiver som vi kallar oss själva, och tillsammans med oss kommer du att utmanas och utvecklas inom AI/ML fältet.

På fredagar har vi våra regelbundna veckomöten som inkluderar antingen en fysisk aktivitet och/eller en intern presentation eller gästföreläsning om ett ämne som vi önskar lära oss mer om. Det är en del av vår Kaizen företagskultur – kontinuerligt lärande/förbättring. Vi har direktkoppling till nätverket Barrel.AI och därigenom nära kontakt med många fler duktiga ML experter, spännande ML initiativ och projekt som pågår i regionen samt AI/ML kopplade sociala sammanhang.

Vårt kontor ligger vid tågstationen Hyllie, i byggnaden The Point, med en exceptionell utsikt över Öresundsbron och Köpenhamns skyline!

ÄR VI EN MATCH ELLER VILL DU VETA MER?
Skriv några rader till oss och bifoga ditt CV. Märk ansökan ”Examensarbete inom Maskininlärning”.

Vi ser fram emot att höra mer om dig!
career@nordaxon.com
Melina +46 707 317 450

To apply for this job email your details to career@nordaxon.com